ZA GRANICĄ

Oddziały Stowarzyszenia „Paczka dla Bohatera” za granicą

DUSSELDORF- NIEMCY
EWA RUDNICKA
Tel. 00491749005923
e-mail: ewa_sroka@web.de

HOLANDIA
ZOFIA WOŚKO
tel. +31 628372842
email: zofiawosko11@gmail.com