WSPARCIE

  • Patronatów honorowych nad naszymi projektami lub innego wsparcia udzielają nam m.in. : Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Instytut Pamięci Narodowej, Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
  • Prezydent RP – nominacja do nagrody „Dla Dobra Wspólnego”
  • Służby mundurowe – Wojsko Polskie, Policja, Straż Pożarna
  • Władze samorządowe
  • Związki i organizacje kombatanckie
  • Naszą działalnością interesują się media ogólnopolskie i lokalne. Stałym patronem medialnym stowarzyszenia jest Wojskowy Instytut Wydawniczy, wydawca magazynu Polska Zbrojna
  • Spółki Skarbu Państwa i ich fundacje, m.in. Polska Grupa Zbrojeniowa, PKN Orlen, PZU, Grupa Lotos, Enea, Polska Grupa Energetyczna, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych