WARSZAWA

WARSZAWA
JAGODA SIDOROWICZ
tel. 504 792 192
e-mail: jagoda1984@gmail.com

zastępca koordynatora
ANNA MARIA KOŁUCKA
tel. 880 621 935
e-mail: am.kolucka@paczkadlabohatera.org