Komu i jak pomagamy?

 • Pomagamy wszystkim osobom walczącym o wolną Polskę, kombatantom II Wojny Światowej, m.in. żołnierzom: Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Wolność i Niepodległość, Powstańcom Warszawskim i wielu innym. 
 • To nasz główny cel, ale wraz z rozwojem stowarzyszenia wsparciem objęliśmy także przedstawicieli podziemia niepodległościowego po II WŚ, opozycjonistów czasów PRL, weteranów misji ONZ, współczesnych misji zagranicznych Wojska Polskiego.
 • Na naszej liście widnieje w sumie ponad 2500 nazwisk osób zasłużonych dla Polski.
 • Organizujemy i dostarczamy paczki na święta.
 • Pomagamy w zakupach codziennych, wizytach u lekarzy i w urzędach, generalnie w codziennych sprawach.
 • Pomagamy w remontach.
 • Fundujemy zabiegi rehabilitacyjne.
 • Organizujemy akcje dostarczania obiadów w trakcie pandemii.
 • Z okazji urodzin podopiecznych odwiedzamy ich z prezentami i tortem.
 • Prowadzimy prelekcje o tematyce patriotyczno-historycznej dla młodzieży.
 • Dbamy o groby tych, którzy odeszli na wieczną wartę.
 • Organizujemy kiermasze charytatywne.
 • Organizujemy turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe.