Finansowanie

  • Jedynym stałym i jednocześnie największym źródłem pozyskiwania funduszy jest nasz Bazarek, który prowadzimy na Facebooku w Polsce i w Holandii. Pozyskujemy przedmioty, które następnie są wystawiane na licytacje, z których dochody przeznaczamy na codzienną działalność
  • Bierzemy też udział w konkursach organizowanych przez ministerstwa, urzędy i instytucje powołane do wspierania kombatantów i osób starszych. Składamy oferty na ogłoszone zadania publiczne
  • Pod konkretny cel (np. remont łazienki) zakładamy zbiórki społecznościowe (crowdfunding)
  • Wspierają nas także darczyńcy – osoby prywatne wrażliwe na potrzeby podopiecznych, jak i organizacje dysponujące budżetami na podobne cele, głównie są to duże przedsiębiorstwa z udziałem Skarbu Państwa